Зъбни импланти

       Имплантите могат да заместят  един или повече липсващи зъби. Освен това, те могат да осигурят необходимата опора за обширен, трайно поставен мост или подвижна закрепваща се зъбна протеза, когато броят на собствените зъби е недостатъчен.

       Конструкцията на имлантите напомня дюбел и има следниат състав:

                 1.  Тяло на импланта - въвежда се в костта, след като с калибрирани борери е направено костно гнездо.

                 2.  Надстройка - в едната си част се закрепва в тялото на импланта, с другата си част се явява изкуствено зъбно пънче, върху което се закрепва зъбната коронка

                 3.  Зъбна коронка или надстройки за протеза.

       Съществуват два вида системи за имплантиране - двукомпонентна и еднокомпонентна. При двукомпонентните импланти тялото и надстройката са разделени. При еднокомпонентните импланти имаме едноотливна монолитна конструкция. Двукомпонентните импланти се използват много по-често.

        Като основен материал за стоматологичните импланти най-често се използва висококачествен титан.Този материал се понася особено добре от тъканите (биосъвместим е) и образува здрава връзка с костите (остеинтеграция). Биологично инертен е  и не преизвиква алергии или други вредни за организма реакции.

        В денталната практика използваме импланти с винтообразна форма. Имплантите на винт още при имплантирането прилягат здраво в костта (първична стабилност). Това скасява времето за остеитеграция.

        При лечение с импланти добрата лична уснта хигиена е от изключителна важност. 
Статии свързани с Зъбни импланти