Вадене на мъдреци със затруднен пробив

      Всеки зъболекар знае, че пробивът на мъдреците много често е затруднен. Предпоставка за това са: по-малки размери на челюста, по-големи по размер зъби, дистопично разположени зъби.

      Усложненият пробив на мъдреците (перикоронарит, паракоронарит) клинично се проявява с болка стрелкаща към ухото. При преглъщане болката се засилва. Отварянето на устата е затруднено. При оглед в устната кухина се вижда зачервена, оточна, болезнена при допир и натиск лигавица (лигавичен капишон). Забелязваме наличието или липсата на частично пробил мъдрец.

      При рентгеново изследване се установява мъдрец, който е ретиниран или дистопично, нерядко хоризонтално разположен, или под различен наклон спрямо седмия зъб. Анализът на рентгеновата снимка показва често, че по-нататъшният пробив на зъба е невъзможен поради липса на място или неправилна позиция.

      При прогресиране на възпалителният процес стоматологът наблюдава външен оток и лицева асиметрия. Като тежко усложнение може да се наблюдават абсцеси, флегмони, остеомиелит (възпаление на костта).

       Лечението се определя от позицията на мъдреца в зъбната редица и възможността да завърши пробиа му - наличието на място и посоката на пробива. Когато тези предпоставки са налице, лечението е консервативно. Денталният лекар поставя под лигавичният капишон и в джоба дрен с антисептични и обезболяващи средства. При често рецидивиращи перикоронарити и възможност за пробив се прилага отстраняване на лигавицата, покриваща короната (циркумцизио). Препоръчва се подържане на добра устна хигиена. Много добър ефект - обезболяващ и оздравителен, имат процедурите с терапевтичен лазер.

       Добрият стоматолог знае, че когато е невъзможно пробивът да завърши, е редно да се проведе хирургично лечение - оперативно отстраняване на мъдреца. Назначава се и  лечение с антибиотик.

 

      
Статии свързани с Вадене на мъдреци със затруднен пробив