Счупен зъб - интересни факти

Счупеният (фрактуриран) зъб е често срещан проблем в ежедневната дентална практика. Той изисква своевременно лечение и качествено възстановяване. Причини за счупването могат да бъдат различни травми (спорт, удар, падане, автомобилна катастрофа), по време на игра при децата или отхапване на по-твърди храни, както и вследствие от еднодонтско (кореново) лечение и изтънени зъбни стени. Друга честа причина за счупения зъб е кариесът. При него се наблюдава изтъняване и подпокаване на емайла, следвани от размекване на дентина, което води до фрактуриране на зъба. Подобно изтъняване на зъбните стени има и при зъбна абразия (изтриване), бруксизъм (скърцане със зъби) и бруксомания (стискане със зъби). При големи обтурации (пломби) също имаме тънки стени, съчетани с голямо разрушение на зъба, водещи до счупване. В тези случаи е препоръчително намаляване на височината на стените на зъба и покриването им с фотополимер или изработване на ин-, он- или овърлей.

Какви видове фрактури при счупените зъби познаваме?

Според тежестта, локализацията и големината си фрактурите се разделят на:

  • Пукнатини (непълни фрактури) на емайла
  • Фрактури на зъбната коронка (само в емайла, в емайла и дентина или включващи и зъбната пулпа)
  • Фрактури на коронката и корена на зъба (със или без разкриване на пулпата)
  • Фрактури на корена на зъба
  • Коси, хоризонтални или вертикални фрактури
  • Фрактури на живи (витални) зъби и фрактури при умъртвени (невитални зъби)

Какви са оплакванията при счуепен зъб?

При счупване на зъбната коронка оплакванията се определят от това дали е засегната зъбната пулпа. При ограничени само в емайла или в емайла и дентина фрактури обикновено болка липсва, но се наблюдава повишена чувствителност към термични и химични дразнения. Клинично се установява дефект в зъбната коронка с грапава повърхност. Ако е засегната и пулпата, налице е силна болка при допир, а при оглед се установява кървяща точка или отворена пулпна камера.

Силно изразената клинична подвижност на зъба е суспектна за фрактура на корена му.

При фрактурите в областта на зъбната шийка често зъбната коронка липсва, а зъбната пулпа почти винаги е инфектирана.

При умъртвени зъби с коси или хоризонтални фрактури над областта на венеца болка липсва, докато ако фрактурата е под нивото на венеца, пациентът изпитва силна болка, в резултат от движението на отчупеното зъбно парче.

При счупване на зъб във фронталната зона освен болка и дискомфорт се наблюдава и засягане на естетиката, което води до емоционално потискане на пациента, поради невъзможността на се усмихва и да говори нормално. При счупване на зъб в задните учстъци на устната кухина са налице затруднения в дъвкателната дейност.

Диагнозата „счупен зъб“ се поставя лесно на базата на клиничното изследване и с помощта на рентгенова снимка.

Какво е лечението на счупения зъб?

Целта на лечението е възстановяване на нормалната форма и функция на зъба, както и на дъвкателния апарат като цяло. То се различава значително, в зависимост от това дали е засегната зъбната пулпа или не.

При пункатини и непълни фрактури в рамките на емайла не се налага специално лечение, освен заглаждане на ръбовете и възстановяване с фотополимерна пломба с цел подобряване на естетиката. Препоръчва се и периодично наблюдение.

При фрактуриране, засягащо и подлежащия дентин, се провежда консервативно лечение с калциево хидроксиден препарат, стимулиращ отлагането на вторичен дентин. При изграждане на счупен преден (фронтален) зъб се изработват фотополимерни фасети (бондинг).

Лечението на жив счупен зъб най-често изисква отстраняване на зъбния нерв (девителизиране) с последващо обработване и запълване на кореновите канали и щифтово изграждане или изграждане с пинлей (лят метален щифт) и зъбна коронка.

При счупване в областта на зъбната шийка коронката липсва и се налага кореново лечение. След това зъбът може да се възстанови отново с щифтово изграждане или пинлей.

В най-тежките и неблагоприятни случаи на счупени зъби с вертикални и много дълбоки фрактури, както и при наличие на изфекция се налага изваждането им. След това дефектът в зъбната редица може да бъде възстановен със зъбен мост или имплант.
всички статииДруги статии
Да поговорим за порцелановите коронки.

Зъбните коронки възстановяват силно засегнати и разрушени зъби и се прилагат, когато са изчерпани възможностите на консервативното зъболечение. Коронките се делят основно за два вида-частични и цели (...

Опасен ли е зъбният кариес?

Опасен ли е зъбният кариес? Зъбният кариес е най-честото хронично стоматологично заболяване, разпространено при хората от всички възрасти. По своята същност е бавен процес на деминералзиация с послед...