Циркониеви зъбни мостове

Какво представлява циркониевият зъбен мост?

Циркониевият зъбен мост се изработва при наличие на дефект в зъбните редици, при който липсват един и/или няколко зъба. При циркониевият зъбен мост наличните зъби, които ограничават дефекта, се изпиляват във вид на зъбно пънче, а липсващият зъб (зъби) се възстановяват посредством  мостова част. Циркониевият зъбен мост е неподвижно свързан (циментиран) върху съществуващите зъби. Свикването с циркониевият зъбен мост изключително лесно и бързо, а естетиката- неповторима. Циркониевият зъбен мост  е неразличим от останалите естествени зъби в устата.

В денталната медицина за изработването на циркониеви зъбни мостове се използва циркниев диоксид. Той е неметално съединение, биологично съвместим материал, отличаващ се с голяма здравина.

В дентален кабинет “ВАСЕВ ДЕНТ” предлагаме циркониеви зъбни мостове и коронки от иновативния многослоен материал MultilayerSuperior, отличаващ се с високи естетични качества, както и от циркониевия материал DDCubeONE с транслуцентност 45% и подобрена естетика и DentalDirektHT, подходящ за мостови конструкции в задните (дистални) зъбни участъци.

Какви са предимствата на циркониевите зъбни мостове?

Циркониевите зъбни мостове имат редица предимсвта, които се дължат основно на материала, от който са изработени. Циркониевите зъбни мостове притежават изключителна здравина и отлична визия. Здравината на циркониевите зъбни мостове се дължи на наличието на итрии в състава им, който възпрепятства пораждането на напрежение в материала. Естетиката и натуралните цветове на циркониевите зъбни мостовеса характерен белег за високото им качество.  Светлинопропускливостта прави циркониевите зъбни мостове неразличими от естествените зъбите. Натуралната естетика на циркониевите зъбни мостове се дължи също и на липсата на метален скелет, който ,макар и рядко, може да доведе до сивкаво оцветяване на венеца. Безметалните циркониеви зъбни мостове слабо провеждат температурните разлики. Също така циркониевите зъбни мостове не предизвикват електрохимични реакции в устата. Те са усточиви на факторите на биологичната среда в устата. Циркониевите зъбни мостове не променят цвета си и не се оцветяват от кафе, червено вино, кола, боровинки и други  храни и напитки.

Циркониевите зъбни мостове са биосъвместими, което ги прави подходящи за пациенти, които имат алергия към метали, респ. към металокерамични мостове. Циркониевите зъбни мостове са киселино- и абразиоустойчиви. Циркониевите зъбни мостове позволяват провеждането на образните медицински изследвния, защото  цирконият не пречи при  изследвания с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), тъй като в състава му липсва метал.

циркониев мост

 

Друго основно предимство на циркониевите зъбни мостове е консервативното препариране на зъбното пънче, т.е. минимално изпиляване на зъбите в сравнение с мостови конструкции от друг материал, което води до максимално запазване на естествените твърди зъбни тъкани.

Циркониевите  зъбни мостове не задържат зъбна плака, поради изключително гладката структура на материала, което свежда тяхн

ата поддръжка единствено до добрата орална хигиена и редовните профилактични прегледи при стоматолог.

Не на последно място- леката конструкция и възстановяването на естествените зъбни форми свежда периода на адаптация на па

циентите към циркониевите зъбни мостове до няколко дни.Циркониевите зъбни мостове не пречат на говора и храненто. Естествена красота на циркониевите зъб

ни мостове подобрява качеството на живот на пациентите!

Каква е цената на циркониевите зъбни мостове?

Циркониевите зъбни мостове имат оптимално съотношение между цена, качество и полза. Така както някога металокерамичните зъбни мостове замениха бленд конструкциите (мостове и коронки от метал, естетично инкрустирани с пластаса във видимата естетична зона), така сега циркониевите зъбни мостове изместват своите предшественици. Макар и относително по-висока цена спрямо металокерамичните конструкции, циркониевите зъбни мостове предлагат високо ниво на качество, а именно естетика и функция на разумни цени.  Циркониевите зъбни мостове са символ на отговрно отношение към собственото здраве и правят усмивката ослепителна, здрава и красива!

Как се поставя циркониев зъбен мост?

При циркониевия зъбен  мост зъболекарят изилява наличните зъби, ограничаващи дефекта, във вид на зъбни пънчета, след което се взима отпечатък от полето, предвидено за мостова конструкция. Отпечатъкът за циркониевият зъбен мост се изпраща в зъботехническа лаборатория. Зъботехникът  изработва циркониевия зъбен  мост по съвременна технология. За времето, в което  циркониевия зъбен мостът се изработва (около една седмица), се поставя временен зъбен мост от пластмаса, който предпазва изпилените зъбни пънчета, запазва позициата на венеца спрямо прага на зъбното пънче, както и предпазва зъбните пънчета от изместване спрямо съседните и срещулежащите зъби. Временният зъбнен мост допринася за естетиката, дъвкателната и говорна функция в периода на изработване на постоянния мост. След като циркониевият зъбен мост е готов, стоматологът се уверява, че пасва точно със съответните проби. Следва циментиране на циркониевият зъбен  мост в устата на пациента.

зъболекар софия
всички статииДруги статии
Три мита за почистването на зъбен камък

Зъбният камък представялва минерализирана зъбна плака, която се формира на повърхността на естествените зъби и на зъбните протези. Зъбната плака е лепкав бактериален биофилм, състоящ се от микроораниз...

Вадене на долен ретиниран мъдрец с операция

Мъдреците (трети молари) са последните зъби в зъбната редица, които пробиват във възрастта между 18 и 22 години. За ретенция на мъдреците, говорим в случаите, когато те са напълно оформени, но не пони...