Изтрити зъби - лечение

     Изтриването на зъбите (абразия) е резултат от триенето между зъбните повърхности по време на механичната обработка на храната в устната кухина и се приема за нормално явление. Хоризонталната абразия осигурява запазване на пропорционалното съотношение между клиничната корона и корена на зъба. Вертикалната абразия е причина за увеличаване на контактната плоскост между зъбите.

     Бързината на процеса и степента на износване зависят от вида и естетвото на храната, от използваната мускулна сила за механичната обработка, стериотипа на дъвчене, състоянието и състава на твърдите зъбни тъкани, от вида захапка и типа на нервната система.

     Всеки добър зъболекар знае, че изтриването на зъбите първоначално се проявява с абразирани емайлови фасетки и с незначително намаляване на височината на зъбните туберкули. С напредването на процеса постепенно се заличава микрорелефът на дъвкателните повърхности. Следва износване на емайла и откриване на жълтеникави дентинови повърхности. Може да се появи чуствителност към студено и сладко. Когато абразията протича бавно във времето и достига най-много до 1/3 от височината на зъбната коронка абразията е физиологична. В тези случаи зъбният нерв успява да реагира и да се защити с отлагането на вторичен дентин. Когато изтриването на зъбите напредва бързо, височината на захапката също намалява бързо, а зъбният нерв не може да се защити с отлагането на допълнителен дентин. Тогава пулпата може да се  открие и да се възпали. Поради хроничното дразнене зъбният нерв може да се самоумъртви - развива се гангрена и гранулом. Причина за патологичната абразия са хиперфункцията на дъвкателния апарат (дъвкане с голяма сила и продължителност) и парафункциите - бруксизъм (скърцане със зъби) и бруксомания (стискане на зъби).

     Добрият стоматолог снима пациента, взима отпечатъци и прави анализ на ситуацията в устната кухина. В лабораторията се изработва восъчна възстановка на изгубените зъбни тъкани (wax-up). От восъчният моделаж може да се изработи силиконова шина и с помощта на фотополимер или пластмаса ситуацията може да бъде пренесена в устата на пациента (mock-up). Така пациентът може да  види как ще изглеждат зъбите, захапката и усмивката му след приключване на лечението. Този восъчен моделаж в последствие се използва и за модел за изработването на временните пласмасови конструкции в хода на лечението. Леченеието на изтритите зъби цели възстановяване на височината, формата, естетиката на зъбите, височината на захапката и възстановяване на оклузо-артикулационното равновесие. Абразията се лекува с зъбни коронки, овърлеи, надграждане на зъбите с фотополимер (бондинг). Изработват се и шини за бруксизъм.
Статии свързани с Изтрити зъби - лечение