Зъбни протези

   Зъбните протези се разделят на две големи групи :

         а). Неподвижни,фиксирани зъбни протези - това са зъбните мостове.

         б). Подвижни протези - в тази група влизат целите протези и частичните протези с различни видове задръжни елементи.

      Лечение с подвижни протези се провежда при големи дефекти на зъбните редици - тогава когато възстановяването с мост или импланти е невъзможно. Подвижните протези от своя страна се делят на цели (тотални)  и частични. При целите протези дъвкателното налягане се предава по нефизиологичен път: протеза-  лигавица - кост. При частичните протези дъбкателното налягане може да се предава :

   а.) нефизиологично - натискът се поема от лигавица и подлежащата кост.                           

   б.) смесено - натискът се поема от една страна от зъбодържащия апарат на носещите зъби, а от друга от лигавицата и подлежащата кост на протезното поле.

   в.) физиологично - налягането се поема от зъбодържащия апарат на натоварените зъби

         При частичните протези имаме различни задръжни елементи :  лети куки, телени куки, куки направени от материала , от който са изработени протезите. При протезите с куки, често се наблюдава лека подвижност в устата. Проблем е и естетиката. В кабинета се изработват и протези със сложни задръжни елементи - стави , траверси , телескопи, магнити. Тези протези се наричат фрез-протези. Могат да бъдат едностранни или двустранни. Харектеризират се с отлична естетика, много добра стабилност и предават дъвкателното налягане предимно по физиологичен, естествен път.

          При пациенти, които са алергични към оцветителите или мономера на стандартната пластмаса, се изработват протези от велпласт ( велпластови протези, силиконови протези ).

           Винаги съм държал пациентите да са наясно,че при изработването на нова протеза, винаги съществува период на адаптация. За хората , които никога не са носили подвижни протези, той е по-дълъг ( около 40 дни ). През този месец и половина , пациентът изработва нови двигателни рефлекси. Препоръчвам да се чете книга на глас, за да се изчисти речта.

           Новите протези са като новите обувки - в началото винаги има дискомфортен и травмиращ момент. Налагат се няколко посещения на кабинета, за да се ажустират протезите към протезното поле.

            Протезите се мият ежедневно с твърда четка и сапун по всичките им повърхности . Задължително е и поддържането на чистотата им чрез прилагане на таблетки за дезинфекция всяка вечер, което гарантира непозволяването на развитието на болестни микроорганизми по повърхностите им и понататъшното предаване върху устната лигавица.








Статии свързани с Зъбни протези