Зъбни мостове

         Зъбните мостове са неснемаеми конструкции , с които се възстановяват липсващ зъб или зъби в зъбните редици.

         За да се изработи мост, дефектът трябва да е ограничен двустранно от зъби и/или импланти  , да е с определен размер и правилно разположение на мостоносителите. Само така зъбният мост ще е дълготраен и ще предава правилно дъвкателното налягане върху носещите зъби за да остане зъбодържащият им апарат  здрав без да се претоварва.

         При загубата на зъби се нарушава функцията ( дъвкателна и говорна ) и  в различна степен се засяга естетиката. Има опасноет от разместване на зъбите ограничаващи дефекта и може да се наблюдава прорасване на срещулежащите зъби. Тези процеси са съпроводени с поражения в зъбодържащия апарат ( пародонт ) на изброените групи зъби. Всеки добър зъболекар знае ,че възстановяването на целостта на зъбната редица със зъбен мост или зъбен имплант е наложително и има профилактичен ефект. По този начин се възстановява оклузо-артикулационното равновесие в устата и зъбните редици работят като единна силова система с плътни контактпунктове между зъбните коронки, прдавайки налягането в посока напред.

         Стоматологът изработва зъбният мост в няколко етапа. Те включват изпиляване на носещите зъби с прагова или безпрагова препарационна граница, взимане на отпечатък от протезното поле, изработване на временен мост от пластмаса - той запазва венечното прилежание, съотношениятя между носещите зъби и срещулежащте зъби, временно възстановява естетиката и функцията (дъвкателна и говорна), метална проба, функционална и естетична проба и окончателно циментиране на готовия зъбен мост.

         В стоматологичните практики най-често се изработват металокерамични мостове. Те са оптимален вариант между здравина, цена, функция и естетика. Циркониевите зъбни мостове се характеризират с отлична естетика и здравина и са подходящи за възстановявания и в предните и в задните участъци на устната кухина. Изцяло керамичните мостове са малки тричленникострукции, с които се лекуват дефекти в по-слабо натоварените предни зони - те имат отлична естетика.

        
Статии свързани с Зъбни мостове
Циркониеви зъбни мостове

Какво представлява циркониевият зъбен мост? Циркониевият зъбен мост се изработва при наличие на дефект в зъбните редици, при който липсват един и/или няколко зъба. При циркониевият зъбен мост налични...