Електоодонтодиагностика - ЕОД

        Под електоодонтодиагностика (ЕОД), зъболекарите разбират методът за изследване на зъбният нерв чрез стимулиране на твърдите зъбни тъкани с електрически ток. Тази стоматологична манипулация се характеризира с изследване на зъбният нерв без директен достъп до него, електрическият ток се дозира лесно, измерва се микроампери, дразненето може да се повтаря многократно без опасност от увреждане на тъканите, с прекратяването на дразненето, спира и усещането на пациента.

        Стоматологът провежда изследването в определени точки на зъбите - средата на режещия ръб на предните зъби, вестибуларните туберкули на премоларите и мезиовестибуларните туберкули на кътниците. При здрав зъбен нерв пациента усеща боцкане, при възпален зъбен нерв  прагът на дразнене е по-висок и усещането е за болка, при самоумъртвил се зъбен нерв реагират околозъбните тъкани  и усещането е за тласък и вибрация.

        Електоодонтодиагностиката подпомага диференциалната диагноза на пулпитите, проследява се оздравителният процес при травми и след биологично лечение, проследява се състоянието на съседните зъби след оперативното отстраняване на зъбни кисти. Резълтатите от ЕОД се итерпретират в кобинация с клиничен преглед и рентгенова снимка.

 
Статии свързани с Електоодонтодиагностика - ЕОД