Вадене На Мъдреци Със Затруднен Пробив

      Всеки зъболекар знае, че пробивът на мъдреците много често е затруднен. Предпоставка за това са: по-малки размери на челюста, по-големи по размер зъби, дистопично разположени зъби.

      Усложненият пробив на мъдреците (перикоронарит, паракоронарит) клинично се проявява с болка стрелкаща към ухото. При преглъщане болката се засилва. Отварянето на устата е затруднено. При оглед в устната кухина се вижда зачервена, оточна, болезнена при допир и натиск лигавица (лигавичен капишон). Забелязваме наличието или липсата на частично пробил мъдрец.

      При рентгеново изследване се установява ретинирал или дистопично, нерядко хоризонтално разположен, или под различен наклон спрямо седмия зъб. Анализът на рентгеновата снимка показва често, че по-нататъшният пробив на зъба е невъзможен поради липса на място или неправилна позиция.

      При прогресиране на възпалителният процес стоматологът наблюдава външен оток и лицева асиметрия. Като тежко усложнение може да се наблюдават абсцеси, флегмони, остеомиелит (възпаление на костта).

       Лечението се определя от позицията на мъдреца в зъбната редица и възможността да завърши пробиа му - наличието на място и посоката на пробива. Когато тези предпоставки са налице, лечението е консервативно. Денталният лекар поставя под лигавичният капишон и в джоба дрен с антисептични и обезболяващи средства. При често рецидивиращи перикоронарити и възможност за пробив се прилага отстраняване на лигавицата, покриваща короната (циркумцизио). Препоръчва се подържане на добра устна хигиена. Много добър ефект - обезболяващ и оздравителен, имат процедурите с терапевтичен лазер.

       Добрият стоматолог знае, че когато е невъзможно пробивът да завърши, е редно да се проведе хирургично лечение - оперативно отстраняване на мъдреца. Назначава се и антибиотично лечение.

 

      
Статии свързани с Вадене На Мъдреци Със Затруднен Пробив